Skvělá hodnocení klientů

Naprostou podstatou našeho úspěchu je neustálý kontakt s klienty. Každé tři měsíce se Vás ptáme na Vaší spokojenost. Podle této odměňujeme své kolegy a podle Vašich nápadů dále vyvíjíme svoji službu. Nebyli bychom tam, kde jsme, pokud bychom pravidelně nenaslouchali svým klientům.

S množstvím stavěných domů jsme se logicky obávali, zda se nezhorší hodnocení, která od klientů dostáváme. Obava se nepotvrdila. I na konci náročného roku jsou Vaše hodnocení skvělá. Umíte nám odpustit malé chybky, když vidíte obrovské nasazení a snahu o absolutní kvalitu. Dostává se nám skvělých spravedlivých hodnocení. Vaše slova chvály jsou pro nás velkou motivací k výborné další práci. Děkujeme.

Ve 4Q 2016 jsme obdrželi od svých klientů 540 hodnocení.

470klientů nás hodnotilo známkou výborně
51klientů známkou chvalitebně
11klientů známkou dobře
8klientů nás hodnotilo známkou horší nežli 3

Celkový průměr známek činil úžasných 1,17.Děkujeme

Skvělá hodnocení klientů

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 23.1.2017.
Aktualizováno: 23.1.2017 zpět

http://dekujeme-za-skvely-rok-2016.ekonomicka-stavba.cz/skvela-hodnoceni-klientu.htm
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.